Uczniowie Optivum NET+ (UONET+) to nowoczesny system uczniowski obejmujący e-dziennik, sekretariat szkolny, świadectwa, zastępstwa oraz witrynę rodziców i uczniów.

Nowoczesny i intuicyjny dziennik elektroniczny, pełna obsługa sekretariatu i łatwa komunikacja rodziców ze szkołą to tylko niektóre z udogodnień, jakie oferuje UONET+.

Witryna WWW dostępna bezpłatnie dla każdego rodzica i ucznia. Ułatwia komunikację ze szkołą i pozwala szybko sprawdzić frekwencję, oceny, uwagi czy zadania domowe.

Dzienniczek+ czyli elektroniczny dzienniczek ucznia, w którym szybko można sprawdzić oceny, frekwencję czy zapowiedziane sprawdziany. Wersja mobilna, tak jak witryna ucznia, dostępne są bezpłatnie.

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2016/2017 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia. W programie bierze udział Zespół, złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora, koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza, etc.). Cztery osoby to wymagane minimum, ale zespoły mogą być większe. Wszyscy członkowie Zespołu (w tym uczniowie, jeśli stanowią jego część) aktywnie uczestniczą w programie: planują, a następnie realizują zaplanowane działania. Zadaniem koordynatora jest opisanie na platformie Szkoły z Klasą 2.0 działań zrealizowanych wspólnie z Zespołem, z uwzględnieniem potrzeb społeczności szkolnej.

Dzięki udziałowi w tegorocznej edycji programu przyjrzymy się Naszej szkole – relacjom, które w niej panują, Naszym zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom – i wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązania najważniejszych dla Nas problemów. Akcent położymy na refleksję, zespołowe planowanie, badanie potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej oraz na praktyczne działania.

Zmiany, które będziemy planować, odnosić się będą przede wszystkim do trzech obszarów: przestrzeni fizycznej i architektonicznej szkoły, jej wymiaru społecznego i wykorzystania nowych technologii. Zadania w programie opieramy na elementach pracy metodą design thinking (myślenia projektowego), której jednym z najważniejszych elementów jest empatyczne podejście do potrzeb tych, dla których planujemy rozwiązania.

To My decydujemy co i w jakim obszarze się wydarzy. Zróbmy tę zmianę wspólnie – nieważne, czy będzie w skali mikro czy w skali makro.

Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z KlasąCentrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com